Poradnik

Dla Kientów

Poradnik dla Kienta


Transport i przechowywanie BLACHY

Do rozładunku blachy zaleca się stosowanie zawiesi pasowych, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych opakowania wyrobu. Szczególnie ostrożnie należy postępować przy ręcznym rozładunku i załadunku. Należy unikać przesuwania arkuszy, aby nie zarysować powierzchni powłoki.

W przypadku rozładunku ręcznego arkusze, szczególnie długie, winny być przenoszone w kilka osób.

UWAGA! W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach, na otwartej przestrzeni ( podczas wykonywania robót montażowych), należy zapewnić pochylenie wzdłuż każdego arkusza celem odprowadzenia wilgoci. Należy zastosować elementarną osłonę zapewniającą przewiewność . W czasie przechowywania wyroby chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza i temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej. Niedotrzymanie tego może być przyczyną uszkodzenia powłoki lakierniczej. Przed zamontowaniem blachy na dach , folię ochronną należy bezwzględnie usunąć.

Po zakończeniu prac montażowych miejsce prac powinno zostać uprzątnięte tak, aby nie pozostały na nim żadne zanieczyszczenia mogące spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.

NIE ZALECA SIĘ: Przechowywania blach z folią ochronną przez okres dłuższy niż niezbędny do wykonania prac montażowych powyżej trzech tygodni licząc od dnia zakupu. W razie konieczności dłuższego składowania blach należy bezwzględnie usunąć folię ochronną z każdego arkusza, oddzielić arkusze przekładkami zapewniając pochylenie celem odprowadzenia wilgoci, oraz zastosować elementarną osłonę zapewniającą przewiewność.

Odległość składowanej blachy od podłoża winna wynosić min 200 mm. Te same zalecenia należy stosować dla blach ocynkowanych. Blachy ocynkowane przeznaczone do dłuższego składowania należy pokryć dodatkowo warstwą oleju konserwującego.

W przypadku zamoknięcia kręgów należy je bezwarunkowo rozpakować i wysuszyć przed magazynowaniem, natomiast w przypadku zamoknięcia arkuszy należy je bezwzględnie oddzielić przekładkami.

W sytuacji odbioru samochodowego przewoźnik winien zabezpieczyć towar przed zamoknięciem i uszkodzeniem.

Szczególną ostrożność należy zachować przy rozładunku blachodachówki ze względu na możliwość odkształcenia „ zamka blachy”. Za niewłaściwy rozładunek i powstałe ewentualne uszkodzenia producent nie ponosi odpowiedzialności. Krawędzie obciętej blachy należy zabezpieczyć lakierem zaprawkowym co chroni elementy ciętej blachy przed korozją. UWAGA! Poddawanie wyrobów zabezpieczonych folią ochronną działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem uszkodzeń powłoki lakierniczej ( spęcherzenia powierzchni a w następstwie złuszczenia wraz z folią ochronną).

DO CIĘCIA BLACH NIE WOLNO WYKORZYSTAĆ NARZĘDZI POWODUJACYCH EFEKT TERMICZNY WYSTĄPIENIE USZKODZEŃ POWIERZCHNI BLACH W WYNIKU ZAWILGOCENIA ORAZ SPOWODOWANYCH UŻYCIEM NIEWŁAŚCIWYCH NARZĘDZI SPOWODUJE ODDALENIE EWENTUALNYCH REKLAMACJI.

TRANS DACH

 • Najniższe CENY

  Firma TransDach oferuję najniższą cenę pokryć dachowych w regionie.

 • Korzystne warunki współpracy

  TransDach oferuję bardzo korzystnę warunki współpracy. Zapraszamy do kontaktu
  18 33 74 474, 602 405 601

 • Promocja

  Przy zakupie pokrycia dachowego RABAT -40% na stolarkę PCV